tezdəyən

tezdəyən
sif. Tezyetişən, pişraz. Tezdəyən alça. – Tənəklərdə qoralar ətə-cana dolur, tezdəyən üzümlər xal salırdı. İ. Qasımov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tezdən — z. 1. Alaqaranlıqdan, hava açılmamışdan, sübh erkəndən. Tezdən tarlaya getmək. – . . Məmmədhəsən əmi sübh tezdən yuxudan durub, geyinib, namaz qılıb çıxdı, bir həyəti dolandı. C. M.. <Züleyxa> tezdən qulluqçusunu ayağa qaldırdı. S. R.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tezdəgən — (Şamaxı) yaylıq armud, armudun tezyetişən növü. – Gəlin gedəg bağlara, tezdəgən indi dəgmiş olar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tezdəməx’ — (Borçalı, Qazax) tez olmaq, tələsmək. – Əhməd əmi, tezdə gedəx’ (Borçalı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tezdətməx’ — (Hamamlı) sürətləndirmək. – Sən ərzəni yaz ver, tezdətməx’ mənim boynuma …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dan — is. Günün doğmasına azca qalmış havanın işıqlanması, sabah açılarkən günəşin üfüqdə ilk ağarması. Dan işığı. – Axşamın sirrini dan bilər. (Ata. sözü). Sübhün xəbərini gətirəndə dan; Yorğun dost gözləri halsız qapandı. M. D.. Dan atmaq – bax dan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durmaq — f. 1. Ayaq üstə, şaquli vəziyyətdə hərəkətsiz dayanmaq. Ağacın altında kölgədə durmaq. Güzgünün qabağında durmaq. Sahildə durub dənizə baxdıq. – <Odabaşı Xudayar bəyə:> . . Di, burada niyə durubsan, buyur, gedək mənzilə. C. M.. Onlar alçaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ertə — z. 1. Sübhdən, tezdən, səhər tezdən, erkən, erkəndən. Ertə durmaq. Səhər ertədən işləmək. – Sübh çox ertə oyanardı qarı; Durğuzar idi hamı xidmətkarı. A. S.. Qurbanqulu çox işsevən bir cavan idi. Sübh hamı qonşularından ertə durub oduna, biçinə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haram — sif. <ər.> 1. İslam dininin ehkamlarına görə yeyilməsinə, işlədilməsinə icazə verilməyən (halal əksi). Haram mal bərəkət tutmaz. (Ata. sözü). <Yaşlı kişi:> Mən tamamilə mövhumatçı bir gəncdim, din və şəriətin haram bildiyi heç bir iş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsdirmək — 1. icb. Başqasına kəsmək işi gördürmək. Şalbanın başını kəsdirmək. Ağacı kəsdirmək. İtin quyruğunu (qulağını) kəsdirmək. Meşəni kəsdirmək. Meynələri kəsdirmək. – <Səfər bəy:> Kəsdirəcəyəm qoyunu, bişirdəcəyəm kababı. B. T.. <Səkinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toyuq — is. 1. Yumurta, tük və ət almaq üçün saxlanan ev quşu. Ətlik toyuq. Toyuq hini. // Həmin quşun əti. Toyuq bişirmək. // Sif. mənasında. Həmin ətdən bişirilmiş, hazırlanmış. Toyuq kababı. Toyuq şorbası. – <Mirzə Cəmil> toyuq çığırtmasından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”